Ezeli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ezeli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ezeli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ebed

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ezeli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Öncesiz.

2. sıfat, mecaz Eski:
      “Bu kitap ezelî bir imkânsızlığı anlatıyor.” – Peyami Safa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ebed kelimesinin anlamı:

sıfat, Sonsuz, ölümsüz, bengi:
      “Geçtik hepimiz dörtnala cennet kapısından / Gördük ebedî cetleri bir anda yakından” – Yahya Kemal Beyatlı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.