Ezgin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ezgin– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ezgin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Diri

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ezgin kelimesinin anlamı:

1. sıfat, halk ağzında Paraca durumu bozuk olan (kimse).

2. sıfat, halk ağzında Çok cefa görmüş (kimse):
      “Emir, hüküm altında yetişmiş bir sığıntı olduğunu çekingen, ezgin tavrıyla daima belli ederdi.” – Refik Halit Karay

3. sıfat, halk ağzında Çürük, ezik (meyve).

4. sıfat, halk ağzında, mecaz Üzüntü veren:
      “Bir gece önce çadırın kenarında dinlediğimiz o ezgin, baygın nağmeyi tutturdu.” – Osman Cemal Kaygılı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Diri kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı:
      “Duydum, görmedimse de hortlayan ölüleri / Fakat hortlak diriden kimin vardır haberi?” – Faruk Nafiz Çamlıbel

2. sıfat Güçlü, zinde:
      Diri bir adam.

4. sıfat Gereği kadar pişmemiş.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.