Eziyet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Eziyet– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Eziyet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sefa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eziyet kelimesinin anlamı:

1. isim Zulüm.

2. isim Sıkıntı veya güçlük:
      “Ama bunca eziyete sırf oğlunun hatırı için katlandığına emin değildi artık.” – Ayşe Kulin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sefa kelimesinin anlamı:

1. isim Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma.

2. isim Eğlence, zevk, neşe:
      “Beni tam manasıyla mesut eden de asıl bu çeşit tatil sefalarıydı.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.