Faal kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Faal– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Faal kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tembel, Durgun

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Faal kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif:
      “Medeni milletler arasında faal bir unsur olabileceğimizi ispat etmemiz lazımdır.” – Falih Rıfkı Atay

2. sıfat Çalışır durumda olan.

3. sıfat Etkin.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tembel kelimesinin anlamı:

1. sıfat İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan (kimse), üşengeç:
      “Tembeller ve işsizler daha çok yorulurlar.” – Abdülhak Şinasi Hisar

2. sıfat, tıp Fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren (organ):
      “Galiba karaciğeri de tembel.” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Durgun kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sakin:
      “Deniz masmavi, hava durgun, her taraf ılıktı.” – Refik Halit Karay

2. sıfat, mecaz Neşesiz, keyifsiz, sessiz:
      “Öteki durgun bir Anadolu köylüsü idi.” – Falih Rıfkı Atay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.