Faaliyet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Faaliyet– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Faaliyet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Durgunluk, Hareketsizlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Faaliyet kelimesinin anlamı:

1. isim Canlılık, hareket:
      “İstasyonda bir faaliyet vardı.” – Aka Gündüz

2. isim Çalışma.

3. isim İşler durumda olma, etkinlik:
      “Dost bir tabiat cesaret verir insana, onu faaliyete sürükler.” – Cemil Meriç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Durgunluk kelimesinin anlamı:

1. isim Durgun olma durumu:
      “Bana göre ölümün en büyük vasfı durgunluk, hareketsizliktir.” – Nazım Hikmet

2. isim, ekonomi Alışverişin azlığı vb. nedenlerle piyasanın durgun olması, resesyon.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hareketsizlik kelimesinin anlamı:

isim Hareketsiz olma durumu:
      “Bana göre ölümün en büyük vasfı durgunluk, hareketsizliktir.” – Nazım Hikmet

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.