Fahiş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Fahiş– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Fahiş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ucuz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fahiş kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ölçüyü aşan, aşırı, çok fazla.

2. sıfat, eskimiş Ahlaka ve törelere uygun olmayan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ucuz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı, pahalı karşıtı:
      “Geceleri tiyatroların önünde saatlerce bekleyerek ucuz yerlere yerleşirdik, sevdiğimiz piyesleri seyrederdik.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. sıfat, mecaz Az emekle elde edilen:
      “Biletçi teşekkür etmekten, ben de bu kadar ucuz teşekkür toplamaktan kurtulduk.” – Burhan Felek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.