Farklı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Farklı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Farklı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Aynı, Benzer

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Farklı kelimesinin anlamı:

sıfat Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı:
      “En dipte ikişer ayak merdivenle çıkılan ayrı iki odada farklı aileler otururlardı.” – Ayla Kutlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aynı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Benzer:
      “Aynı hatayı senin de yapmana yol açmak istemiyorum.” – İhsan Oktay Anar

2. sıfat Başkası değil, yine o.

4. sıfat Eski durumunda kalmış, değişmemiş.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Benzer kelimesinin anlamı:

1. sıfat Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil:
      “Kadınların yerlerde sürüklenirken çıkardıkları seslere benzer sesler çıkardı.” – Lâtife Tekin

2. isim, matematik Benzeşim.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.