Farksız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Farksız– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Farksız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ayrımlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Farksız kelimesinin anlamı:

sıfat Farkı olmayan:

      “Aslına bakarsan benim hâlim de ondan farksız.” – Ahmet Ümit

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ayrımlı kelimesinin anlamı:

sıfat Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.