Fasih kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Fasih– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Fasih kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ağdalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fasih kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Açık ve düzgün (anlatış).

2. sıfat, eskimiş Açık ve düzgün konuşma yeteneği olan.

3. zarf, eskimiş Açık ve düzgün bir biçimde:
      “Sözleri daha fasih çıkarmak için hafif şapırtılarla oynayan kırmızı dudaklarına takılıyordu.” – Peyami Safa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ağdalı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ağdalanmış.

2. sıfat, mecaz Bilinmeyen kelimelerden, anlaşılması güç sözlerden oluşan (deyiş).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.