Fasıla kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Fasıla– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Fasıla kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sürekli, Devamlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fasıla kelimesinin anlamı:

isim, Aralık, ara, kesinti:
      “Ancak bir iki saat uyuyabildiğim o gecenin sabahında mersiyemi ilk defa çocuklarıma hıçkırık fasılaları arasında okudum.” – İbrahim Alâeddin Gövsa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sürekli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.

2. zarf Uzun süreli olarak, daima.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Devamlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan.

2. sıfat Okuluna düzenli bir biçimde devam eden:
      Devamlı öğrenci.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.