Fasılalı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Fasılalı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Fasılalı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Devamlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fasılalı kelimesinin anlamı:

sıfat Aralı, aralıklı:

      “Tren seyrek ve fasılalı ağaçların arasından geçiyordu.” – Ömer Seyfettin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Devamlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan.

2. sıfat Okuluna düzenli bir biçimde devam eden:
      Devamlı öğrenci.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.