Fazla kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Fazla– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Fazla kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Az

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fazla kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade:
      “Yaşamak için çok zorluk çekiyordu. Fazla olarak hastaydı.” – Reşat Nuri Güntekin

2. sıfat Daha çok, aşkın:
      “Biz ancak Cumhuriyet devrinde elli yıldan fazla bir barış devri geçirmişiz.” – Burhan Felek

3. sıfat Artmış olan, ihtiyaçtan fazla olan:
      Fazla ekmeğiniz var mı?

4. zarf Gereksiz, yersiz bir biçimde:
      Fazla konuşma yeter.

5. zarf Gereğinden, alışılmıştan çok olarak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Az kelimesinin anlamı:

1. sıfat Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı:
      “Heykel konularının parmakla sayılacak kadar az olduğunu ileri sürüyordu.” – Bedri Rahmi Eyuboğlu

2. zarf Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik olarak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.