Felaket kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Felaket– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Felaket kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Mutluluk, Ferah

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Felaket kelimesinin anlamı:

1. isim Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, bela:
      “İnsanların korkması icap eden en büyük felaket, kötü ahlaktır.” – Samiha Ayverdi

2. sıfat Çok kötü:
      Felaket bir yazı.

3. sıfat Şaşırtıcı, hayrete düşürücü:
      Bu kız felaket.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mutluluk  kelimesinin anlamı:

isim Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, mut (I), ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık, saadetlilik: 
     “Hele bir de birkaç sünger bulabilse artık mutluluğunun sınırı olmayacaktı.” – Halikarnas Balıkçısı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ferah  kelimesinin anlamı:

isim, Kalp, gönül, iç vb.nin sıkıntısız, tasasız olma durumu:
      “Bugün başım ne kadar dinç, gönlüm ne kadar ferah.” – Osman Cemal Kaygılı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.