Fena kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Fena– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Fena kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İyi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fena kelimesinin anlamı:

1. sıfat İyi nitelikte olmayan, kötü:
      “Rüşvet aslında fena şeydir fakat daha fenası rüşvet ayıplığını kaybetmişliktir.” – Burhan Felek

2. sıfat Üzücü:
      “Bu savaş yılları o kadar fena ve ağır felaketler öğretmişti ki…” – Halide Edip Adıvar

3. sıfat İstenilen ve gereken nitelikte olmayan (kimse):
      Fena bir öğrenci.

4. sıfat Hoşa gitmeyen, rahatsız edici:
      “Fena günler yaşadığına inanmak için bin şahit lazım.” – Refik Halit Karay

5. sıfat Davranışları toplumun ahlak anlayışına uymayan:
      “Siz fena adamsınız, odanıza geldiğime bin kere pişman oldum.” – Peyami Safa

6. zarf Çok:
      “Tenis oynarken bileğim burkuldu, berbat, fena acıyor.” – Peyami Safa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İyi kelimesinin anlamı:

1. sıfat İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı:
      “Bir aralık iyi fal bildiğimi haremde duyurdum.” – Falih Rıfkı Atay

2. sıfat Bol, çok, aşırı:
      İyi yağmur yağdı.

4. sıfat Esen, sağlıklı:
      “İyi ve sıhhatli olduğumu bildirebilirsiniz.” – Necip Fazıl Kısakürek

5. sıfat Yerinde, uygun:
      İyi bir cevap.

6. sıfat Doğru olan:
      İyisi bu işe karışmamaktır.

7. sıfat Yeterli, yetecek miktarda olan:
      Bu yün, hırka için iyidir.

8. isim Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not.

9. zarf İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde:
      “Bunun çocukları iyi çıktıkları için ölünceye kadar babalarına bakmışlar.” – Memduh Şevket Esendal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.