Fer kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Fer– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Fer kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Cansız, Donuk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fer kelimesinin anlamı:

1. isim Parlaklık, aydınlık.

2. isim Canlılık:
      “Otuz yaşıma gelmeden gözlerimin feri sönmüştü.” – Halide Edip Adıvar

3. isim Güç, kuvvet.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cansız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Canını yitirmiş, ölmüş:
      Cansız bir kuş.

2. sıfat Canlı olmayan (varlık), camit.

4. sıfat, mecaz İlgi uyandırmayan, sönük:
      Cansız bir anlatış.

5. sıfat, mecaz Durgun:
      Bu yıl buğday piyasası biraz cansız.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Donuk kelimesinin anlamı:

1. sıfat Parlak olmayan, mat (II):
      “Donuk ışıkta birçok fokun mağaraya girdiğini görmüş.” – Halikarnas Balıkçısı

2. sıfat Canlılığı olmayan, fersiz (göz):
      “Bakarsınız donuk bakışlı, alık suratlı bir adam onların elinde bir dâhi çehresi alıvermiş.” – Haldun Taner

3. sıfat, mecaz Canlılığı az olan, durgun, uyuşuk (kimse):
      Donuk bir adam.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.