Ferahlamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ferahlamak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ferahlamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bunalmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ferahlamak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Genişlemek, açılmak.

2. nesnesiz Serinlemek.

3. nesnesiz İç açıcı duruma gelmek:
      Ortadaki masa kaldırılınca oda ferahladı.

4. nesnesiz Sıkıntısı, tasası dağılmak:
      “Geçer hepsi geçer elbet / Daralmış gönüller ferahlar” – Behçet Necatigil

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bunalmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Soluk alması güçleşmek:
      “Hoca bu son sözleri söylerken havasızlıktan bunalıyor gibi başını tavana kaldırıyor.” – Reşat Nuri Güntekin

2. nesnesiz, mecaz Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak:
      “Geçenlerde yeni çıkan uzunca bir şiirini okuyuncaya kadar bunaldım.” – Necati Cumalı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.