Fersiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Fersiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Fersiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Canlı, Parlak

sıfat Donuk, cansız (göz, ışık, yüz):
      “Eski yalıların birçoklarının görünüşlerinde ihtiyarların o durgun, dalgın, fersiz ve ölgün yüzlerindeki manalar peyda olmuştu.” – Abdülhak Şinasi Hisar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Canlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Canı olan, diri, yaşayan:
      “Bütün canlıların kendilerini yarı baygın, uykulu, hareketsiz bir tembelliğe bıraktıkları saatler başlamıştı.” – Necati Cumalı

2. sıfat Hareketli, hayat dolu, dinamik:
      “Yeni ufuklar arıyor, insanlarla daha geniş, canlı ilişkiler kurmak istiyordum.” – Adalet Ağaoğlu

4. sıfat Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk), ateş parçası.

5. isim Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan.

6. isim Canlı yayın.

7. zarf Hareketli, hayat dolu, dinamik bir biçimde:
      “Umut iyidir. İnsanı canlı ve güçlü tutar.” – Ayla Kutlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Parlak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Parlayan, ışıldayan:
      “Siyah, çıplak dallarda henüz kuruyamayan su damlaları parlak, mavi birer boncuk gibi parlıyordu.” – Halide Edip Adıvar

2. sıfat Temiz ve ışıklı:
      “Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı / Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı” – Faruk Nafiz Çamlıbel

3. sıfat, mecaz Göze çarpacak kadar başarılı:
      “Birinci İnönü Harbi’ni parlak bir zaferle kazandık.” – Aka Gündüz

4. sıfat, kaba konuşmada Yüzü güzel (oğlan).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.