Fersizlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Fersizlik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Fersizlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Matlık, Donukluk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fersizlik kelimesinin anlamı:

isim Fersiz olma durumu:

      “Bakışlarında zerre kadar dalgınlık, fersizlik göremiyorum.” – Refik Halit Karay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Matlık kelimesinin anlamı:

isim Mat olma durumu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Donukluk kelimesinin anlamı:

isim Donuk olma durumu:

      “Bu donukluktan ilk sıyrılan Cemal oldu.” – Elif Şafak

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.