Fesat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Fesat– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Fesat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ara bulucu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fesat kelimesinin anlamı:

1. isim Bozukluk:
      Mide fesadı. Ahlak fesadı.

2. isim Karışıklık, kargaşalık, ara bozuculuk:
      “Birçokları kahveleri fesat yatağı saymayı sürdürürler.” – Salâh Birsel

3. isim Hile.

4. sıfat Herhangi bir konuda iyimser olmayan, kötü yorumlayan (kimse):
      Sen de ne fesat adamsın!

5. sıfat Karıştırıcı, ara bozucu (kimse):
      “Fakat gitgide içlerine uygunsuz adamlar ve türlü fesatlar karışmış.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ara bulucu kelimesinin anlamı:

isim
Bir anlaşmazlıkta tarafları uzlaştıran kimse, aracı, uzlaştırıcı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.