Fevk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Fevk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Fevk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Alt

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fevk kelimesinin anlamı:

1. isim, eskimiş Üst:
      “Genç, tasavvurunun, tahammülünün fevkindeki bu hâllere karşı daima isyan ederdi.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

2. isim, eskimiş Yukarı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alt kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı:
      “Pantolonlarımızı şiltelerimizin altına seriyoruz, onlar bütün hafta orada ütüleniyor.” – Ziya Osman Saba

2. isim Bir nesnenin tabanı:
      “Ayağındaki altları nalçalı koca bahçıvan kunduraları ile ona yetişmesi imkânsızdı.” – Osman Cemal Kaygılı

4. isim Bir şeyin yere yakın bölümü.

5. isim Birine göre daha aşağı mevkide olan kimse, madun.

6. sıfat Sınıflamalarda ikinci derecede olan:
      Alt sınıf. Alt cins. Alt takım.

7. sıfat Birkaç şeyden aşağıda olan:
      “Yeleğinin alt düğmesi iliklenmemiş.” – Haldun Taner

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.