Fevkalade kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Fevkalade– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Fevkalade kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Olağan, Ara bulucu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fevkalade kelimesinin anlamı:

1. sıfat Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik:
      “Eserin aslına fevkalade sadakat gösterilmiş olması da ayrıca kayda şayandır.” – Asaf Halet Çelebi

2. sıfat Aşırı, çok fazla:
      “Yalnız tansiyon fevkalade. Katiyen et yememesi lazım.” – Nazım Hikmet

3. zarf Aşırı bir biçimde:
      “Babası çocuğun bu hayallerinden dolayı fevkalade müteessir oluyor, ona hiçbir sanat da öğretemiyordu.” – Asaf Halet Çelebi

4. ünlem “Çok iyi, çok üstün, çok güzel” anlamlarında beğeni ifade eden bir söz:
      Yemek nasıldı?- Fevkalade!

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Olağan kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sık sık olan, olagelen, doğal, tabii, olmadık karşıtı:
      “Dilimizi doğru yazmak, doğru konuşmak olağan değil ulusal bir görevdir.” – Tarık Buğra

2. sıfat Alışılmış olan, normal:
      “Mutluluğa, bolluğa alışmayacak, bunları olağan görmeyecek insan yoktur.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ara bulucu kelimesinin anlamı:

sıfat Bayağı:
      “Bir hafta sonra ölü bulunmuştu evinde, basit bir dalgınlık, sıradan bir elektrik kaçağı.” – Elif Şafak

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.