Firkat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Firkat– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Firkat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kavuşma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Firkat kelimesinin anlamı:

isim, eskimiş, Ayrılık:
      “Bir firkat geldi de durdum ağladım / Öpüp kokladığım güller perişan” – Karacaoğlan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kavuşma kelimesinin anlamı:

1. isim Kavuşmak işi, buluşma, telaki:
      “Karısını ve kendisini memlekete dönmeye ve vatanına kavuşmaya ikna ettik.” – Burhan Felek

2. isim, bitki bilimi Mantar ve yosun sınıfından bazı aşağı bitkilerde, yeni bir birey oluşturmak için iki ayrı hücrenin birleşmesi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.