Fitneci kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Fitneci– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Fitneci kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ara bulucu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fitneci kelimesinin anlamı:

sıfat Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu, fitne fücur, fitne kumkuması.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ara bulucu kelimesinin anlamı:

isim  Bir anlaşmazlıkta tarafları uzlaştıran kimse, aracı, uzlaştırıcı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.