Fos kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Fos– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Fos kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sağlam, Dolu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fos kelimesinin anlamı:

sıfat, argo Çürük, temelsiz, boş, kof.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sağlam kelimesinin anlamı:

1. sıfat Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil:
      “En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı.” – Falih Rıfkı Atay

2. sıfat Zarar görmemiş, bozulmamış:
      “Hangi evden istedilerse gittim, dama çıktım, akan delik kiremidi buldum, yerine sağlam kiremit koydum.” – Hamdullah Suphi Tanrıöver

4. sıfat Güvenilir, mevsuk.

5. sıfat Gerçek, inanılır bir temeli olan:
      “Böyle sağlam adı nereden bulacaksın.” – Memduh Şevket Esendal

6. zarf, halk ağzında (sa’ğlam) Her hâlde, muhakkak:
      “Sağlam bu gece perilere karıştım gitti.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dolu kelimesinin anlamı:

1. sıfat İçi boş olmayan, dolmuş, meşbu, pür, boş karşıtı:
      Su ile dolu bir şişe.

2. sıfat Bir yerde sayıca çok:
      Dağda keklik dolu.

4. sıfat Boş vakti olmayan, meşgul:
      Bugün doluyum.

5. sıfat Çok olan (iş, uğraş, olay vb.).

6. sıfat İçinde atılacak mermisi bulunan (top, tüfek vb. ateşli silahlar):
      Tabanca doludur, dikkat edin.

7. sıfat Tornacılıkta delik açılmamış (gereç).

8. sıfat, mecaz Bir duygunun güçlü etkisinde olan.

9. isim, eskimiş İçki doldurulmuş bardak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.