Fukara kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Fukara– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Fukara kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Varlık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fukara kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yoksul, fakir:
      “Biriktirdiği bütün parasını sadaka olarak fukaraya verir.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. isim Derviş:
      Bir Bektaşi fukarası.

3. sıfat, mecaz Zavallı:
      “Ama fukara denizcilerin durumları, onlara bu gibi lüks elvedaları yasak eder.” – Halikarnas Balıkçısı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Varlık kelimesinin anlamı:

1. isim Var olma durumu, mevcudiyet:
      “Bir millet, varlığını, her şeyden çok dilinde yaşatır.” – Orhan Veli Kanık

2. isim Var olan her şey:
      “Her varlık bir yaratıktır. Her yaratık da canlı.” – Necip Fazıl Kısakürek

4. isim Önemli, yararlı, değerli şey:
      “Devlet tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar.” – Anayasa

5. isim Ömür, hayat:
      “Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben” – Ahmet Kutsi Tecer

6. isim Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon.

7. isim, felsefe Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.