Fukaralık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Fukaralık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Fukaralık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Zenginlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fukaralık kelimesinin anlamı:

1. isim Yoksulluk, fakirlik:
      “Keşke yengem, bizi, fukaralığımızı bu kadar duymadan sevse!” – Yusuf Ziya Ortaç

2. isim Güçsüzlük:
      “Ne fukaralıktan ne yaşlılığından şikâyet ediyorum.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zenginlik kelimesinin anlamı:

isim Zengin olma durumu, varlıklılık:

      “Dünya zenginliğine, bolluğuna, zenginlik ve bolluk katıyoruz.” – Halikarnas Balıkçısı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.