Fuzuli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Fuzuli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Fuzuli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gerekli, Önemli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fuzuli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yersiz, gereksiz:
      “Hemşire tutmak fuzuli masraf, bizler ne güne duruyoruz?” – Attila İlhan

2. zarf Yersiz, gereksiz bir biçimde.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gerekli kelimesinin anlamı:

sıfat Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza, zaruri:
      “Bize gerekli olan şey, adamakıllı bir harita, bir de kılavuz.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Önemli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Önemi olan, mühim, ehemmiyetli:
      “Benim için ne kadar önemli olduğunu tahmin edebilirsiniz.” – Tarık Buğra

2. sıfat Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açıdan önemi olan, stratejik.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.