Galeyan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Galeyan– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Galeyan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Durgunluk, Dinginlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Galeyan kelimesinin anlamı:

1. isim, eskimiş Kaynama.

2. isim, eskimiş Coşma:
      “Bu uzvi acı, onu galeyanın son raddesine getirerek ağlattı.” – Peyami Safa

3. isim, eskimiş Coşku:
      “Bütün Rumeli, ruhunun bütün fütuhatçı galeyanı ile Teselya’ya doğru akıyordu.” – Yahya Kemal Beyatlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Durgunluk kelimesinin anlamı:

1. isim Durgun olma durumu:
      “Bana göre ölümün en büyük vasfı durgunluk, hareketsizliktir.” – Nazım Hikmet

2. isim, ekonomi Alışverişin azlığı vb. nedenlerle piyasanın durgun olması, resesyon.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dinginlik kelimesinin anlamı:

isim Dingin olma durumu, durgunluk, sükûnet:
      “Ortalık hızla ama insanı hoş tutan bir dinginlik, içini rahatlatan bir uysallıkla kararıyor.” – Attila İlhan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.