Galip kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Galip– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Galip kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Mağlup

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Galip kelimesinin anlamı:

sıfat, Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan:
      “Bunlar galipler tarafından haksızca esir edilmiş vatandaşlardı.” – Aka Gündüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mağlup kelimesinin anlamı:

sıfat,  Yenik (II).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.