Gamlanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gamlanmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gamlanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sevinmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gamlanmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz Tasalanmak, üzüntü duymak, kaygılanmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sevinmek kelimesinin anlamı:

nesnesiz Sevinç duymak:
      “Babama, bana bir yazı makinesi aldığı için ne kadar sevindiğimi bile gösteremedim.” – Adalet Ağaoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.