Gani kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gani– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gani kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Fakir

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gani kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Zengin, varlıklı:
      “Sen bir gani sultansın / Canlar içinde cansın” – Yunus Emre

2. sıfat, eskimiş Bol, çok .

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fakir kelimesinin anlamı:

1. sıfat Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara, zengin karşıtı:
      “En fakir köyler taştandır ve üstü kiremittir.” – Falih Rıfkı Atay

2. sıfat Olması gerekenden az:
      “Seni fakir, soluk bir dekor içinde görmek istemem.” – Mahmut Yesari

4. sıfat, mecaz Zavallı, kimsesiz:
      “Hey gidi kahpe felek, gençliklerine doymadan gitti fakirler.” – Haldun Taner

5. isim, eskimiş, mecaz Kişinin alçak gönüllülük göstermek için kendisine verdiği san:
      “Fakir dün ziyaretinize geldimse de bulamadım.” – Şemseddin Sami

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.