Garaz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Garaz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Garaz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Değerli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Garaz kelimesinin anlamı:

1. isim Kin.

2. isim Hedef, amaç, maksat.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Değerli kelimesinin anlamı:

1. isim Dost olma durumu.

2. isim Dostça davranış:
      “Karşılıklı ödünler vererek hoşgörü havası içinde dostluklarını sürdürüyorlardı.” – Hıfzı Topuz

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.