Garp kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Garp– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Garp kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Doğu, Şark

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Garp kelimesinin anlamı:

isim, eskimiş, Batı, günindi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Doğu kelimesinin anlamı:

1. isim Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı karşıtı.

2. isim Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şark kelimesinin anlamı:

isim, özel,Doğu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.