Gavur kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gavur– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gavur kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dindar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gavur kelimesinin anlamı:

1. isim, din bilgisi Dinsiz kimse.

2. isim, din bilgisi Müslüman olmayan kimse:
      “Onca yıl gurbetin kahrını, gâvurun ağzının kokusunu çekmiştik.” – Muzaffer İzgü

3. sıfat, mecaz Merhametsiz, acımasız:
      “Gâvur bana bir at parası vermeden kalkıp gidecek mi?” – Memduh Şevket Esendal

4. sıfat İnatçı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dindar kelimesinin anlamı:

sıfat, din bilgisi, Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin:
      “Dualarında hep hayırlı, dindar evlat isterdi.” – Ömer Seyfettin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.