Geç kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Geç– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Geç kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Erken

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Geç kelimesinin anlamı:

1. sıfat Belirli zamandan sonra olan:
      “Gecenin geç ve yıldızsız bir saatiydi.” – Nazım Hikmet

2. zarf Kararlaştırılan, beklenen veya alışılan zamandan sonra, erken karşıtı:
      “Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç / Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç” – Yahya Kemal Beyatlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Erken kelimesinin anlamı:

1. zarf Vaktinden önce, alışılan zamandan önce, er, geç karşıtı:
      “Sakın geç kalma, erken gel.” – Ahmet Rasim

2. zarf Sabahın ilk saatlerinde:
      “Ertesi gün iki kardeş erken çıkmışlardı yola.” – Ayşe Kulin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.