Gece kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gece– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gece kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gündüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gece kelimesinin anlamı:

1. isim Genellikle saat 22.00’den itibaren gün ağarıncaya kadar geçen süre, tün, şeb:
      “Kel Hasan kumpanyası o gece bir komedi dram oynuyordu.” – Osman Cemal Kaygılı

2. isim Bu süre içindeki karanlık.

3. isim Eğlence, anma vb. amaçlarla geceleyin düzenlenen toplantı:
      “Bütün çalgıları, dansları, şarkıları ve bütün külfetleriyle o geceler geldi çattı.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

4. zarf Geceleyin:
      “Yalnız gece oynatılan kuklalar da vardır.” – Metin And

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gündüz kelimesinin anlamı:

1. isim Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü:
      “Tan yeri ağarmış, gündüz olmaya başlamıştı.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

2. zarf Gündüz vaktinde:
      “Ankara’da gündüz tedrisat yapan bu fakülteye devam edebilmek için bir iş aradım.” – Nazım Hikmet

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.