Gecelik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gecelik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gecelik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sabahlık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gecelik kelimesinin anlamı:

1. isim Yatakta giyilen giysi, gömlek:
      “Sabahleyin giyinmem, gecelikle dolaşırım.” – Burhan Felek

2. isim Bir gece için ödenen ücret:
      Geceliği beş milyon lira olan oda.

3. sıfat Geceye özgü olan, gece kullanılan:
      “Yatarken beyaz gecelik entarisini giyer ve başına da küçücük gecelik takkesini geçirirmiş.” – Abdülhak Şinasi Hisar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sabahlık kelimesinin anlamı:

1. isim Sabahları yataktan kalkınca geçici olarak giyilen üstlük:
      “Hemen onun üstüne sabahlığını geçirerek kapıyı açmaya koştu.” – Sait Faik Abasıyanık

2. sıfat Sabahla ilgili, sabaha özgü:
      Bir sabahlık iş kaldı. Bir sabahlık kahvaltı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.