Geçici kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Geçici– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Geçici kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kalıcı

1. sıfat Çok sürmeyen:
      “Bunu evvela gençliğe mahsus geçici bir heves zannettim.” – Peyami Safa

2. sıfat Kısa ve belli bir süre için olan, muvakkat, palyatif, kalıcı karşıtı:
      “Eğer yazmaktan para ve ün gibi iki geçici kıymet ve zevk elde edemezsem acaba yazı yazar mıydım?” – Halide Edip Adıvar

3. sıfat Bulaşan, bulaşıcı.

4. isim Yaya, yoldan veya karşıdan karşıya geçen kimse, yolcu:
      “Onları sokakta gördüğünüz zaman adi bir geçiciden farklı bulmazsınız, sanırsınız ki bir yazıcı ticarethanesine gidiyor.” – Cenap Şehabettin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kalıcı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sürekli, geçici karşıtı.

2. sıfat Her zaman geçerliğini sürdürecek olan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.