Geçimli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Geçimli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Geçimli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Şirret

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Geçimli kelimesinin anlamı:

sıfat Çevresindekilerle iyi geçinen:

      Geçimli insan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şirret kelimesinin anlamı:

sıfat Kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz (kimse):

      “Melek kadar masum / Yok canım şeytan kadar şirret” – Behçet Necatigil

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.