Geçimsizlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Geçimsizlik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Geçimsizlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dirlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Geçimsizlik kelimesinin anlamı:

isim Geçimsiz olma durumu:

      “Şu kavgaların, geçimsizliklerin, şu küçük küçük didişmelerin ne manası var?” – Ahmet Muhip Dranas

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dirlik kelimesinin anlamı:

1. isim Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim.

2. isim Huzur, erinç:
      “Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette” – Orhan Seyfi Orhon

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.