Geçmiş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Geçmiş– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Geçmiş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gelecek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Geçmiş kelimesinin anlamı:

1. sıfat Geçme işini yapmış.

2. sıfat Zaman bakımından geride kalmış, esbak:
      “Bu eski sesler içinde geçmiş zamanlar uyuyor, uyanıyor, geriniyor, yaşıyor gibidir.” – Abdülhak Şinasi Hisar

3. sıfat Çürümeye yüz tutmuş.

4. isim Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi:
      “Onlar bu davranışlarıyla geçmişte sadece huzursuzluk yarattı.” – Necati Cumalı

5. isim Arkada kalan hayat:
      “Perde perde örtülü olan eski bir geçmişten kulaklarına garip bir fısıltı gelmişti.” – Osman Cemal Kaygılı

6. isim Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları:
      “Senin de yedi göbek geçmişine rahmet okusun ha?” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gelecek  kelimesinin anlamı:

1. isim Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati:
      “Bir eser bırakmadan geleceğe yadigâr / Bırakmışım kime ne, bırakmasam ne zarar” – Enis Behiç Koryürek

2. sıfat Zaman bakımından ileride olması, gerçekleşmesi beklenen, müstakbel:
      “Gelecek asırları tarihe bırakalım /Biz şimdi haritadan geçmişlere bakalım” – Faruk Nafiz Çamlıbel

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.