Geliş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Geliş– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Geliş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gidiş

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Geliş kelimesinin anlamı:

isim Gelme işi:

      “Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim” – Ruhsati

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gidiş kelimesinin anlamı:

1. isim Gitme işi:
      “Başka bir gidişinde Cenova’da dok işçileri grevdeydi.” – Necati Cumalı

2. isim Gitme biçimi, tempo:
      Bu gidişle ancak akşama varırız.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.