Gelişmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gelişmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gelişmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gerilemek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gelişmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz, biyoloji Büyüyüp boy atmak, yetişmek, neşvünema bulmak:
      “Çalı süpürgeleri bir türlü ağaç hâline gelemeden ama ağacı taklit edercesine gelişir.” – Sait Faik Abasıyanık

2. nesnesiz İlerlemek, olgunlaşmak, genişlemek, inkişaf etmek.

3. nesnesiz, halk ağzında Şişmanlamak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gerilemek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Geri çekilmek, geriye çekilmek:
      “Dürdane gerileyip baktı, kurnaz bir kahkaha ile göğsü oynadı.” – Mahmut Yesari

2. nesnesiz Daha aşağı bir dereceye düşmek.

4. nesnesiz, mecaz Bir tepki karşısında katı sayılan bir tutumdan vazgeçmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.