Gençlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gençlik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gençlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İhtiyarlık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gençlik kelimesinin anlamı:

1. isim Genç olma durumu:
      “İlk gençliğinde at delisiydi.” – Necati Cumalı

2. isim İnsan hayatının ergenlikle orta yaş arasındaki dönemi:
      “Hemen Yunus’un gençliğinde yavuklusu iken kaybettiği güzel kızı hatırladım.” – Ahmet Kabaklı

3. isim Genç insanların bütünü:
      “O gençliğin politikaya katılması yüzünden Balkan Harbi’ne girmişiz.” – Falih Rıfkı Atay

4. isim, mecaz Genç bir kimsenin tutumu, toyluk, deneyimsizlik:
      “Gençliğimi kapının eşiğinde bırakıp eve giriyorum.” – Yusuf Ziya Ortaç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İhtiyarlık kelimesinin anlamı:

1. isim İhtiyar olma durumu, yaşlılık:
      “İhtiyarlık vaktinde gönül hoş olsun. Biraz borçlanırım ama zarar yok.” – Abdülhak Şinasi Hisar

2. isim Her bakımdan güçsüzlük, yetersizlik, zayıflık:
      “İhtiyarlıktan yani zaaftan nefret ederdi.” – Ömer Seyfettin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.