Geniş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Geniş– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Geniş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Geniş kelimesinin anlamı:

1. sıfat Eni çok olan, enli, vâsi:
      “Geniş, bomboş bir taşlığın serin, rutubetli küf kokusu duyuldu.” – Peyami Safa

2. sıfat Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı:
      “Bu ağaç, bir geniş bostan duvarının dış tarafında idi.” – Osman Cemal Kaygılı

3. sıfat Bol (elbise).

4. sıfat Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro:
      Geniş anlamlı.

5. sıfat, mecaz Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat:
      “Besbelli geniş, olabildiğince umursamaz görünmek istiyordu.” – Attila İlhan

6. sıfat, mecaz Çok:
      Geniş iş alanları sağlandı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dar kelimesinin anlamı:

1. sıfat İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı:
      “Bütün gece eski kentin dar sokaklarında dolaştım.” – Adalet Ağaoğlu

2. sıfat Genişliği az veya yetersiz olan, ensiz, mikro:
      “Sahilleri kucaklayan tatlı meltemler, bu mahallenin dar sokaklarından geçmiyordu.” – Suat Derviş

4. sıfat Sıkıntılı:
      “Dar bir gün gelmiş, birinden üç beş kuruş almışım, bundan ne çıkar?” – Memduh Şevket Esendal

5. sıfat, mecaz Yetersiz:
      “Bazıları mefkûrenin enginliğini ve azametini tamamıyla kavrayamayacak derecede dardırlar.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

6. zarf Güçlükle, ucu ucuna, ancak:
      “En sonra, pek çok sıkılan çocukların zoru ile akşam altı postasına dar yetiştiler.” – Memduh Şevket Esendal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.