Genişlemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Genişlemek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Genişlemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Daralmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Genişlemek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Geniş duruma gelmek, büyümek:
      “Teleskopların kuvveti arttıkça bilinen gök cisimlerinin sayısı ve kâinatın hacmi de genişlemiştir.” – Mehmet Kaplan

2. nesnesiz Bollaşmak.

3. nesnesiz Rahat bir duruma gelmek, açılmak, ferahlamak:
      “Ahali dar parmaklıklardan kurtulur kurtulmaz yelpaze gibi açılıp genişleyerek dağılıyorlardı.” – Peyami Safa

4. nesnesiz, mecaz Yaygın duruma gelmek:
      Ünü, ölümünden sonra daha da genişlemişti.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Daralmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Dar duruma gelmek, küçülmek:
      “İleride yolun daraldığını göre göre gaza yüklendi.” – Elif Şafak

2. nesnesiz Azalmak:
      “Yıllar geçer, bir gün bakarsınız vakitler daralmış.” – Reşat Nuri Güntekin

4. nesnesiz, mecaz Güçleşmek, zorlaşmak:
      Geçimi daraldı.

5. nesnesiz, mecaz Sıkışmak:
      “Daralan soluğu ile çıkamayacağı merdivenleri oğlunun da çıkmasını yasaklıyordu.” – Necati Cumalı

6. nesnesiz, mecaz Başı dara gelmek, bunalmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.