Genişletmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Genişletmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Genişletmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Daraltmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Genişletmek kelimesinin anlamı:

-i Geniş duruma getirmek:

      “Türkler fetihten sonra İstanbul’u, eskisine nispetle çok genişlettiler.” – Yahya Kemal Beyatlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Daraltmak kelimesinin anlamı:

1. -i Dar duruma getirmek:
      “Hoyrat bir rüzgâr bütün gün tozu dumanına katmış, solukları kesmiş, göğüsleri daraltmıştı.” – Tarık Buğra

2. -i Sayıca azaltmak:
      “Aslında geniş olan kadroyu ne akla hizmet edip de bu derece daralttığına bir türlü akıl erdirememişti.” – Haldun Taner

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.