Gerekli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gerekli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gerekli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Lüzumsuz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gerekli kelimesinin anlamı:

sıfat Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza, zaruri:
      “Bize gerekli olan şey, adamakıllı bir harita, bir de kılavuz.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Lüzumsuz kelimesinin anlamı:

sıfat Gereksiz:
      “Birtakım resmî sıfatlı insanlar onun vücudunu lüzumsuz ilan ettiler.” – Kerim Korcan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.