Gereksiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gereksiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gereksiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Lüzumlu, Yararlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gereksiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz:
      “Bizim aramızda, birbirimiz hakkında çok şey bilmek gereksiz olduğu gibi tehlikelidir de.” – Reha Mağden

2. zarf Boş yere.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Lüzumlu kelimesinin anlamı:

sıfat Gerek, gerekli, lazım:
      “Sanat eserinin mimarı şüphesiz ki eseri için lüzumlu malzemenin en iyisini kullanmayı bilen kimsedir.” – Asaf Halet Çelebi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yararlı kelimesinin anlamı:

sıfat Yarar sağlayan, yararı olan, yarayışlı, faydalı, nafi, avantajlı:
      “Anlattıklarınız benim için çok yararlı.” – Ahmet Ümit

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.