Gergin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gergin – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gergin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gevşek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gergin kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gerilmiş durumda olan:
      “Her hadisenin rüzgârı onun gergin sinirlerini derin derin sarsmıştır.” – İbrahim Alâeddin Gövsa

2. sıfat Buruşuğu, kırışığı olmayan (cilt):
      “Siyah jarse elbisesi içinde, hâlâ diri, gergin vücuduyla güzel ve ihtişamlıydı.” – Peyami Safa

3. sıfat, mecaz Bozulacak duruma gelmiş olan (ilişki):
      Arkadaşımın kocasıyla arası gergin.

4. sıfat, mecaz Huzursuz, sinirli.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gevşek kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan:
      “Bizim dost, gevşek kravatıyla, çözük yakasını şöyle bir okşadı.” – Çetin Altan

2. sıfat, mecaz Cansız, hareketsiz, iradesiz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.